Vadehavscentret

Vadehavscentret er et udstillings- og formidlingscenter beliggende i udkanten af Vester Vedsted, hvor byen møder Vadehavet. Vadehavet er Danmarks største nationalpark og blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2014. Her råder naturen, og grænsen mellem land og vand er i konstant forvandling og dynamisk forandring, når tidevandet ændrer landskabet.

Sted

Ribe, Danmark

Samarbejdspartnere

Totalrådgiver bygning: Dorte Mandrup Arkitekter

Type

1. præmie i international konkurrence 2014

Bygherre

Esbjerg Kommune, Vadehavscentret, Realdania og Bevica Fonden

Rolle

Totalrådgiver landskab

Status

Udført 2017

Rytme. Åndedræt. Forskydninger. Den langsomme rytme slår trækfuglene an. På deres lange rejse fra det sydlige Afrika til Sibiriens tundralandskab, er Vadehavets store spisekammer den nødvendige mellemstation. Hvert forår og hvert efterår besøger mange millioner trækfugle Vadehavet. Tidevandet er havets åndedræt. Det pulserer langsomt i takt med de kosmiske kræfter og månens cyklus. Ved lavvande er havbunden trækfuglenes store ta´ selv bord: østers, muslinger, krabber, rejer, orme. Alt godt fra havet.

Forskydninger. Grænsen mellem land og vand er her i konstant forvandling. Mennesket har i årtusinder forhandlet med Vadehavets dynamiske kræfter og levet af og med naturen. Terrænforskelle er helt afgørende for de menneskelige aktiviteter. Digernes forhøjede horisonter beskytter marskjorden mod stormfloden og muliggør fast bosættelse. Pælerækker inddæmmer nye landområder og omtegner langsomt kystlinjen. Diger, grøfter og kanaler. Forskydninger mellem land og vand.

Vadehavscentret ligger som en ø på marsklandets udstrakte flade afgrænset af en ’ha-ha grøft’, foret med havtorn. En nænsom udtynding af træer og krat åbner for blikket ud i landskabet og griber det enorme himmelrum med alle dets nuancer; skuepladsen for sort sol. Gårdrummet ligger i læ for den stride vestenvind, omkranset af bygningens stærke geometrier i strå og træ. Materialernes stofligheder og strukturer mødes i bygning og landskab. Slotsgrus, en særlig engblanding med blomster og urter tilpasset stedets vilkår. Et tilgroet vandhul er forvandlet til en sø, der opsamler regnvand. En boardwalk med universel tilgængelighed leder alle ligeværdigt rundt. I gårdrummet er en belægning af tegl, med sandkorn støbt ind i overfladen. Belægningen flettes med plantearter fra Sibiriens tundra, der hvor trækfuglene yngler. Små topografiske forskydninger skaber vilkår for planternes trivsel. Engelskgræs, edderkoppeurt, hede-melberris, dværgbirk, sandnellike, rypelyng, slangehoved, guldvalmue, fåresvingel, håret høgeurt, blåaks. Gårdrummet som et udstillingsrum, hvor landskabet formidles i stort og småt og Vadehavscentrets unikke fortælling fortsættes udendørs.

Fotograf: Adam Mørk og Rasmus Hjortshøj
Præmieringer: 2017 Årets Byggeri, samlet rådgiverteam

Relaterede projekter