Wattenmeercenter
Wilhelmshaven

Projektet Wattenmeercenter Wilhelmshaven indeholder både en helhedsplan for området samt udarbejdelsen af forpladsen til det nye vadehavscenter. Helhedsplanen tager udgangspunkt i en naturpark, hvor aktiviteter som åben scene, boldspil og parkkvaliteter indarbejdes.

Sted

Wilhelmshaven, Tyskland

Samarbejdspartnere

Totalrådgiver bygning: Dorte Mandrup Arkitekter og BBS

Bygherre

Trilaterales Weltnaturerbe Wattenmeer Partnerschaftszentrum

Type

1. præmie i international konkurrence 2018

Rolle

Totalrådgiver landskab

Status

Under projektering

Ved forpladsen etableres 4 spejlbassiner i belægningen, som står med konstant vandspejl. Overløb etableres, så færdsel til bygningens indgang sikres via højere liggende gangarealer og hen over vandspejlet på det største af spejlbassinerne via en bro. Der etableres teknikbrønd med pumper til rensningsanlæg med UV lys, og en stilfærdig og konstant udskiftning af vandet bliver et uforanderligt motiv på forpladsen. Forpladsen indrammes af lave jordformationer, der samler pladsens rum og skærmer for de omkringliggende, brede vejarealer. Jordformationerne beplantes med prærieplantninger, som flyder naturligt sammen med den tilstødende naturpark. Ved indgangen og spredt omkring forpladsen foreslås høje opstammede fyrretræer. Fyrretræerne vil være stærke markører af stedet, og gennem de høje stammer vil kigget til Banter See blive smukt indrammet.

Visualisering: MIR

Relaterede projekter