Valby udstillingshave / 2017

Valby Udstillingshave Med udstillingshavens titlen: ”En verden af beton og duften af timian” – fremviste ikonhaverne et katalog af IBF´s betonfliser. Udstillingshave I præsenterede et bredt udvalg af fliser i en cirkulær ramme lagt på en bund af timian. Udstillingshave II, præsenterede cirkulære jern- og betonfliser omsluttet af en cirkulær hæk af 3 forskellige bambusarter. Sted […]

Storstrøm Fængsel / 2017

Storstrøm Fængsel Storstrøm Fængsel er Danmarks største lukkede og mest sikre fængsel med plads til 250 indsatte. Det nye Statsfængsel er placeret lavt i det overvejende flade terræn på Falster. Fængselsmuren er nøje tilpasset terrænets bevægelser og nye markante læhegn omkring det store parkeringsareal indskriver fængslet i det eksisterende landbrugsareal, hvor tidligere spor af stjerneudstykninger […]

Skolen på Strandboulevarden /2017

Skolen på Strandboulevarden Det er et af projektets hovedmål at skabe klare og imødekommende adgangsforhold, og at koble det fremtidige skolekompleks til en større grøn og bymæssig kontekst. Træer og hække er plantet, så de udgør en æstetisk helhed, og så de danner en variation af oplevelser og steder. Sted København, Danmark Samarbejdspartnere Nøhr & […]

Kulbanekvarteret / 2017

Kulbanekvarteret Visionen Kulbanekvarteret var at udvikle en tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum – en park, der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser og forbinder området med de omkringliggende bydele. Sted Kulbanekvarteret Valby, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten Bygherre Københavns Kommune Type 1. præmie i konkurrence 2017 Rolle Landskabsarkitekt Status […]

Fjordkilen Jyllinge / 2017

Fjordkilen Jyllinge Fjordkilen er en ny rekreativ stiforbindelse, der tager udgangspunkt i områdets eksisterende værdier og formidler koblingen mellem Roskilde fjord, kirken, landsbyen og Jyllinge centerkvarter. Fjordstien løber fra Jyllinge center, langs kirkegårdens afgrænsning og videre mod den storslåede udsigt over Roskilde Fjord. Sted Jyllinge, Danmark Samarbejdspartnere Anlægsgartner PP landskab Bygherre Roskilde Kommune Type Indbudt […]

Terra Incognita / 2016

Terra Incognita – Trondheims Minnested etter 22. Juli Terrorangrebet i Oslo og på Utøya den 22.juli 2011 skabte en dyb sprække i vores forestilling om virkeligheden – en tragedie for mange enkeltindivider, et traume for hele samfundet. En ny og ukendt situation som vi ufravigeligt må forholde os til. Et ukendt territorium åbenbarede sig pludselig […]

Navitas Park / 2014

Navitas Park Havnetrappen og arealerne omkring Navitas Park er skabt i forbindelse med opførelsen af Aarhus Universitets nye ingeniørdomicil, Maskinmester skole og Incuba. Det dominerende landskabselement er den markante trappe/rampe, der med sine store, brede trin skaber tilgængelighed og opholdsmulighed helt tæt på vandet.  Sted Aarhus, Danmark Samarbejdspartnere CCO Arkitekter og Kjær & Richter Arkitekter […]

Christianshavns Torv / 2014

Christianshavns Torv Christianshavns Torv er en af Københavns ældste pladser og har altid fungeret som et centralt knudepunkt for kommunikation – fra 1800-talletss hestevogne, 1900’ernes sporvogne til busser og nu den nye Metro Station. I dag er torvet præget af mange uensartet bymæssige elementer som er rumdannende, og har en livlig blanding af forskellige brugergrupper, […]

Rigshospitalet Glostrup / 2013

Rigshospitalet Glostrup Det nye Neurorehabiliteringshus til Glostrup Hospital og dets udearealer skal danne rammer for den højt specialiserede neurorehabilitering i regionen for patienter med traumatisk hjerneskade, rygmarvsskade og svært skadede patienter med komplekse hjerneskader. Landskabsarkitekturarbejdet består i udførelsen af landskabsplan med træningshaver og forplads til patienter, pårørende og personale. Sted Valdemar Hansens Vej 1, 2600 […]

Diakonissestiftelsen / 2013

Diakonissestiftelsen Fællesskab, årstidsvariation og bæredygtighed er bærende idéer i udformningen af udearealer til nye seniorboliger på Diakonissestiftelsen. Her er plads til både det rolige, det grønne og det pulserende byliv. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten Bygherre Diakonissestiftelsen Type 1. præmie i projektkonkurrence Rolle Underrådgiver Status Udført 2018 Præmieringer: Helhedsplan 2020 for Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. Bæredygtighed og […]