Herstedlund
Bofællesskab

Det er forslagets intention at skabe et frodigt haverum med en nuanceret stoflighed, som kan danne ramme for både privatliv og fællesliv. Planen for uderummene til “bofællesskabstanken” er formet ud fra ønsket om at skabe et haverum hvor der er mulighed for intimitet og fællesskab på samme tid.

Sted

Albertslund, Danmark

Samarbejdspartnere

Dorte Mandrup Arkitekter

Bygherre

Andelsforeningen Lange Eng

Type

Privat boligprojekt

Rolle

Underrådgiver

Status

Udført 2007

Projektet forsøger at graduere grænsen mellem det private og det fælles uden at planen bliver skematisk, ved at tegne et haverum, hvor de åbne fællesområder og mere intime havearealer fletter sig med hinanden og skaber et levende sted med mange brugsmuligheder på samme tid.

Haveplanens hovedelementer består i et åbent sammenhængende græsklædt haverum med mindre træer - fortrinsvis frugttræer. Fællesterrasser med mulighed for fællesspisning i mindre enheder, dyrkning af urter og blomster og plads til småbørns leg. Fællesterrasserne afgrænses mod haverummet af plantegninger med høje prydgræsser, som danner afgrænsning til det store fællesareal. Græsserne er et-årige og ændrer haverummets karakter væsentligt i løbet af årstiden.
Små private terrasser i umiddelbar sammenhæng til boligerne.

Fotograf: Marianne Levinsen

Relaterede projekter