Rigshospitalet Glostrup

Det nye Neurorehabiliteringshus til Glostrup Hospital og dets udearealer skal danne rammer for den højt specialiserede neurorehabilitering i regionen for patienter med traumatisk hjerneskade, rygmarvsskade og svært skadede patienter med komplekse hjerneskader. Landskabsarkitekturarbejdet består i udførelsen af landskabsplan med træningshaver og forplads til patienter, pårørende og personale.

Sted

Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup, Danmark

Samarbejdspartnere

AART Architects & Nordic

Bygherre

Rigshospitalet Glostrup

Type

1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2013

Rolle

Underrådgiver

Status

Under udførsel

Relationen til landskabet er et gennemgående tema i huset, der tilbyder patienter, pårørende og personale en enestående kontakt til det omkringliggende parklandskabs rekreative kvaliteter. Alle funktioner har således en relation til en grøn landskabssituation enten i form af udsigt over parkens store grønne træk eller mere intime landskabshaver på og omkring bygningen - selv træningsbassinet spiller smukt sammen med det grønne uderum.

Illustrationer: Marianne Levinsen Landskab og Sven Hansen

Relaterede projekter