Christianshavns Torv

Christianshavns Torv er en af Københavns ældste pladser og har altid fungeret som et centralt knudepunkt for kommunikation – fra 1800-talletss hestevogne, 1900’ernes sporvogne til busser og nu den nye Metro Station. I dag er torvet præget af mange uensartet bymæssige elementer som er rumdannende, og har en livlig blanding af forskellige brugergrupper, døgnet rundt.

Sted

Christianshavns Torv, København, Danmark

Samarbejdspartnere

Billedhugger Anders Krüger

Bygherre

Københavns Kommune

Type

1. præmie i konkurrence

Rolle

Totalrådgiver

Status

Udført 2014

Christianshavns Torv har en af byens mest attraktive beliggenheder. Med relativt få og enkle greb, som at rydde og rokere, plante store træer samt placere nye bænke og opholdsmuligheder, er torvet blevet genetableret som et af Københavns mere indbydende offentlige rum til gavn og glæde for de omkringboende såvel som besøgende. Opholdsmulighederne på Christianshavns Torv er på en enkel måde blevet udvidet gennem placering af en 17 meter lang bænk i azobétræ på Børnehusbroen, der peger hen mod åbningen ad det nye torv ved hjørnet af Torvegade og Overgaden Oven Vandet. Billedhuggerbænken forvandler det bronzebeklædte fortov til et populært mødested, og Børnehusbroen bliver således til en naturlig forlængelse af torvets sociale rum. Bænken er er udført i samarbejde med billedhugger Anders Krüger.

https://youtu.be/SLBAS1oBkk4

Fotograf: Marianne Levinsen Landskab og Torben Petersen
Præmieringer: 2014 Hovedstadens Forskønnelsespris

Relaterede projekter