Sommarivaparken / 2020

Sommarivaparken Sommarivaparken, en udbygning af det gamle stadionområde, forsøger at leve op til visionen om at skabe en bydel med høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset stedet, landskabet og kulturhistorien med stor fokus på klimatilpasning, bæredygtighed og grønne kvaliteter. Sted Helsingør, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten, Wissenberg A/S og RAW mobility Bygherre Helsingør Kommune Type 1. præmie i konkurrence […]

Roskilde Kulturstrøg / 2019

Algade 31, Roskilde Kulturstrøg I 2015 vandt Marianne Levinsen Landskab konkurrencen om en ny helhedsplan for Roskilde Kulturstrøg. Kulturstrøget løber fra Domkirken forbi museerne til parken foran Klosteret og biblioteket. Projektet består i at forbinde og forny pladser og rum i relation til strækningen hvor museer, kultursteder og biblioteket ligger som perler på en snor. […]

K.B. Hallen / 2018

K.B. Hallen Byrummet formidler overgangen fra Peter Bangsvejs trafikale hovedåre til K.B. Hallens tilbagetrukne placering. Pladsen er bygget op om en stor teglstensflade, som brydes af to store indfældede ellipsebuer af hvidlige tegl. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Totalrådgiver Christensen og Co., Lysdesigner: Jesper Kongshaug, Lyskunstner Viera Collaro, Ingeniører: Rambøll A/S og DEM Bygherre K.B. Hallen […]

Byrum og stiforbindelse Tornhøj /2018

Byrum og Stiforbindelse Tornhøj Projektet er et kickstart-projekt i forbindelse med udviklingen af Tornhøj i Aalborg Øst. Projektet opgraderer den nedslidte Astrupsti til en ny strækning med grønne byrum og aktiviteter på hver side af vejbroen. Gangtunnelen tegnet af Tegnestuen Vandkunsten formidler en ny rumlig sammenhæng, der forbinder stien på begge sider af Astrupstien. Sted […]

Storstrøm Fængsel / 2017

Storstrøm Fængsel Storstrøm Fængsel er Danmarks største lukkede og mest sikre fængsel med plads til 250 indsatte. Det nye Statsfængsel er placeret lavt i det overvejende flade terræn på Falster. Fængselsmuren er nøje tilpasset terrænets bevægelser og nye markante læhegn omkring det store parkeringsareal indskriver fængslet i det eksisterende landbrugsareal, hvor tidligere spor af stjerneudstykninger […]

Kulbanekvarteret / 2017

Kulbanekvarteret Visionen Kulbanekvarteret var at udvikle en tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum – en park, der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser og forbinder området med de omkringliggende bydele. Sted Kulbanekvarteret Valby, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten Bygherre Københavns Kommune Type 1. præmie i konkurrence 2017 Rolle Landskabsarkitekt Status […]

Fjordkilen Jyllinge / 2017

Fjordkilen Jyllinge Fjordkilen er en ny rekreativ stiforbindelse, der tager udgangspunkt i områdets eksisterende værdier og formidler koblingen mellem Roskilde fjord, kirken, landsbyen og Jyllinge centerkvarter. Fjordstien løber fra Jyllinge center, langs kirkegårdens afgrænsning og videre mod den storslåede udsigt over Roskilde Fjord. Sted Jyllinge, Danmark Samarbejdspartnere Anlægsgartner PP landskab Bygherre Roskilde Kommune Type Indbudt […]

Terra Incognita / 2016

Terra Incognita – Trondheims Minnested etter 22. Juli Terrorangrebet i Oslo og på Utøya den 22.juli 2011 skabte en dyb sprække i vores forestilling om virkeligheden – en tragedie for mange enkeltindivider, et traume for hele samfundet. En ny og ukendt situation som vi ufravigeligt må forholde os til. Et ukendt territorium åbenbarede sig pludselig […]

Navitas Park / 2014

Navitas Park Havnetrappen og arealerne omkring Navitas Park er skabt i forbindelse med opførelsen af Aarhus Universitets nye ingeniørdomicil, Maskinmester skole og Incuba. Det dominerende landskabselement er den markante trappe/rampe, der med sine store, brede trin skaber tilgængelighed og opholdsmulighed helt tæt på vandet.  Sted Aarhus, Danmark Samarbejdspartnere CCO Arkitekter og Kjær & Richter Arkitekter […]

Christianshavns Torv / 2014

Christianshavns Torv Christianshavns Torv er en af Københavns ældste pladser og har altid fungeret som et centralt knudepunkt for kommunikation – fra 1800-talletss hestevogne, 1900’ernes sporvogne til busser og nu den nye Metro Station. I dag er torvet præget af mange uensartet bymæssige elementer som er rumdannende, og har en livlig blanding af forskellige brugergrupper, […]