CBS Campusplan / 2011

CBS Campusplan Campusområdet tilhørende Copenhagen Business School fremstår som et åbent græsklædt areal med lunde af rødeg, der formidler skalaen til de store omkringliggende bygningsvolumener. En 8 meter bred promenade forbinder metropladsen ved Nordre Fasanvej med Handelshøjskolens forplads. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Lundgård & Tranberg Arkitekter, NIRAS Bygherre CBS, Copenhagen Business School Type 1. præmie […]

Lindevangsparken & Sløjfen / 2016

Lindevangsparken Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende park, Lindevangsparken. Nye tiltag er udformet, så de rummer skybrudselementer med dobbeltfunktioner og har særligt henblik på børn og unges leg og aktiviteter. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Niras rådgivende ingeniør Type 1. præmie i projektkonkurrence 2014 Bygherre Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Kommune & Vand+ Rolle Underrådgiver Status Udført 2016 […]

Herstedlund / 2007

Herstedlund Bofællesskab Det er forslagets intention at skabe et frodigt haverum med en nuanceret stoflighed, som kan danne ramme for både privatliv og fællesliv. Planen for uderummene til “bofællesskabstanken” er formet ud fra ønsket om at skabe et haverum hvor der er mulighed for intimitet og fællesskab på samme tid. Sted Albertslund, Danmark Samarbejdspartnere Dorte […]

Tietgen Kollegiet / 2002

Tietgen Kollegiet Tietgen Kollegiets cirkulære gårdrum består af et forsænket græsareal omkranset af en 2 meter bred træplint, som er gårdens eneste møbel. Høje, opstammede sølvpiletræer forbinder det åbne gårdrum med himlen. Arealet mellem facaden og plinten består af in situ støbt inddelt i felter, der harmonerer med bygningens radiære facademodul. Sted København, Danmark Samarbejdspartnere […]