Marianne Levinsen modtager Nykredits Arkitekturpris 2021

Marianne Levinsen modtager Nykredits Arkitekturpris 2021. Nykredits Arkitekturpris er Skandinaviens største, og prisen på 500.000 kr. og uddeles hvert år til en eller flere arkitekter, som har gjort noget særligt for byggeriet.  Formand for prisudvalget, arkitekt Mette Tony udtaler: »Marianne Levinsens vedholdende evne til at etablere høj kvalitet og et poetisk nærvær i sine landskaber […]

Copenhagen Architecture Festival

Marianne Levinsen Landskab inviterer til salon i tegnestuens lokaler på Christianshavn sammen med billedhugger og professor Anders Krüger og kok, fotograf og forfatter Bo Bech. Omsorgens landskaber belyses og diskuteres fra tre positioner: landskabsarkitektens, billedhuggerens og kokkens; professioner, som alle er afhængige af den sanselige dimension af tilværelsen med kroppen som fællesnævner. Der er tale […]

Prækvalificeret til Nationalbanken

Under totalrådgiver Lundgaard & Tranberg er vi et af de tre teams, der er prækvalificeret til at give afbud på restaureringen af Arne Jacobsens ikoniske bygning for Danmarks Nationalbank i København.  Bygningen blev i 2009 fredet på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og er en del af den kulturhistoriske arv, der skal fremtidssikres.  […]

Kemitorvet på DTU / 2021

Kemitorvet på DTU​ Projektet bygger på en forståelse og grundlæggende respekt for DTU´s akademiske identitet og arkitektoniske arv: De differentierede byrums hierarkier og deres netværk, enkle velartikulerede ortogonale rumligheder og den monumentale landskabskarakter.​ Sted Lyngby, Danmark Samarbejdspartnere Kunstnergruppen AVPD og Øllgaard Rådgivende Ingeniør A/S Bygherre DTU Type 1. præmie i projektkonkurrence Rolle Totalrådgiver Status Under […]

Sommarivaparken / 2020

Sommarivaparken Sommarivaparken, en udbygning af det gamle stadionområde, forsøger at leve op til visionen om at skabe en bydel med høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset stedet, landskabet og kulturhistorien med stor fokus på klimatilpasning, bæredygtighed og grønne kvaliteter. Sted Helsingør, Danmark Samarbejdspartnere Vandkunsten, Wissenberg A/S og RAW mobility Bygherre Helsingør Kommune Type 1. præmie i konkurrence […]

The Whale / 2019

The Whale På den nordligste spids, I det åbne ocean, med stejle bjerge mod vest og fjordlandskab mod øst, ligger Andenes placeret. Man oplever byens beliggenhed i det store verdenshav og på samme tid beskyttet af en mere lokal landskabelig skala, i kraft af det pittoreske Arkipelago der ”opløser” Andøyas kant mod havet. Sted Andenes, […]

Roskilde Kulturstrøg / 2019

Algade 31, Roskilde Kulturstrøg I 2015 vandt Marianne Levinsen Landskab konkurrencen om en ny helhedsplan for Roskilde Kulturstrøg. Kulturstrøget løber fra Domkirken forbi museerne til parken foran Klosteret og biblioteket. Projektet består i at forbinde og forny pladser og rum i relation til strækningen hvor museer, kultursteder og biblioteket ligger som perler på en snor. […]

K.B. Hallen / 2018

K.B. Hallen Byrummet formidler overgangen fra Peter Bangsvejs trafikale hovedåre til K.B. Hallens tilbagetrukne placering. Pladsen er bygget op om en stor teglstensflade, som brydes af to store indfældede ellipsebuer af hvidlige tegl. Sted Frederiksberg, Danmark Samarbejdspartnere Totalrådgiver Christensen og Co., Lysdesigner: Jesper Kongshaug, Lyskunstner Viera Collaro, Ingeniører: Rambøll A/S og DEM Bygherre K.B. Hallen […]

Byrum og stiforbindelse Tornhøj /2018

Byrum og Stiforbindelse Tornhøj Projektet er et kickstart-projekt i forbindelse med udviklingen af Tornhøj i Aalborg Øst. Projektet opgraderer den nedslidte Astrupsti til en ny strækning med grønne byrum og aktiviteter på hver side af vejbroen. Gangtunnelen tegnet af Tegnestuen Vandkunsten formidler en ny rumlig sammenhæng, der forbinder stien på begge sider af Astrupstien. Sted […]

Ballerup Boulevard / 2018

Ballerup Boulevard Omdannelsen af Ballerup Boulevard er en del af et større strategisk byplanlægningsprojekt i Skovlunde, og et åbningstræk for en bæredygtig byudvikling på tværs af boulevarden. Fra at være en gennemskærende trafikbarriere i området, er trafikken neddroslet, og boulevarden har fået ny identitet som et signifikant, grønt bystrøg i menneskelig skala. Sted Ballerup, Danmark […]